Korrekte adresser og kundedata er grundstenen i effektiv CRM, der kan skabe store besparelser i porto og produktion. Ofte kan der spares op til 30 % på at få helt styr på dine adresser.

Brug MailMak adressecheck til dine kundedata før du anvender dem til udsendelse af breve, direct mails, magasiner eller andet. Eller lad Mailmak holde styr på dine kundedata når vi opretter en ny kunde og løbende med muligheder for yderligere berigelse af data og avanceret segmentering. Alle dine kundedata er altid opdaterede.

Mailmak adressecheck

Hvis du selv håndterer dine kundedata og adresser kan du anvende Mailmaks adressecheck fra gang til gang, når du skal have en udsendelse. Så undgår du at sende til ukorrekte adresser, døde eller tilmeldte til Robinson-registeret. I værste fald kan du miste kunder, der ikke modtager deres magasin rettidigt og korrekt.

Vi tjekker op mod CPR og CVR registeret for hhv. personer eller firmaer. Vi oplever ofte fejl på op til 30 % af adresserne, og selv i opdaterede baser er andelen af fejlfri adresser kun 80 %. Efter et MailMak adressecheck er 98 – 100 % af adresserne korrekte.

Du kan vælge selv at indlæse fejllister og rettelser efter en udsendelse, eller du kan få MailMak til at opdatere og gemme adresselisten til næste udsendelse.

MailMak adressecheck eller udvidet adressecheck betales fra gang til gang.

Løbende opdatering af kundedata

Hvis du har mange udsendelser og anvendelser af kundedata, kan MailMak løbende opdatere kundedata ved at indlæse dem i MailMaks abonnementssystem. Dermed bliver dine data løbende vedligeholdt op mod de offentlige databaser, og vores kundeservice indtaster løbende rettelser fra dig eller dine kunder. Du får samtidig mulighed for at udnytte vores call center, vores opkrævnings- og betalingsstyringssystem samt forskellige webprodukter omkring vores abonnementssystem.

MailMaks abonnementssystem betaler du månedsvist.

Læs mere om MailMaks abonnementssystem.

Berigelse og anvendelse af kundedata

Du kan få MailMak til at berige dine kundedata med f.eks. telefonnumre, ejendomsdata m.v. Du kan få hjælp og vejledning i segmentering til adresserede og uadresserede udsendelser på baggrund af din kundebase. Du kan rette og vaske nye leads og kundeemner ved at fjerne dubletter, allerede eksisterende kunder eller dårlige betalere.

Få hjælp til at teste, opsætte nøgletal og evaluere udsendelserne og kampagnerne. Få hjælp til at følge registerlov, markedsføringslov og andre permission-regler.

De mange muligheder købes på konsulentbasis fra gang til gang.

Få et møde om dine muligheder. Få et gratis oplæg og tilbud.