Hvem er dine kunder? Hvad vil de have? Hvad syntes de om dine produkter og kampagner? Hvad er respons, CPO, CPL og andre KPI eller nøgletal og ikke mindst hvad er ROI – fortjenesten på dine kampagner og aktiviteter?

Analyser

Vi udfører tests og analyser. Det kan være onlinetests med spørgeskemaer, telefoninterviews med nøglekunder eller fokusgrupper. Vi hjælper med at udforme spørgeskemaer, sammen med jer og jeres medarbejder. Denne proces er lige så vigtigt som selve analysens resultater, da den involverer alle medarbejdere og give anledning til at se på sig selv udefra.

Tests

Før større udsendelser eller en TM-kampagne, kan vi teste udformninger af mail, breve eller tilbud, så den bedste variant kan vælges og man kan estimere kampagnes økonomi.

Kampagnestyring

Ved hjælp af rapporter og statistik genereret af Mailmaks abonnementssystem. Kan vi opstille marketing rapporter, der viser respons pr. kanal eller medie over tid. Omkostningen pr. nye kunde. Kampagnens dækningsgrad. Levetid og frafald på forskellige kundesegmenter over tid. f.eks. kan en kanal eller tilbud generere meget stor respons, men til gengæld have en kort levetid, men en anden kampagne have mindre respons, men med mere loyalitet. Vi kan opsætte alle nøgletal eller KPI’er så du får et helt klart billede, hvad du bruger dine marketing kroner til.