Send et magasin på 100 gr. fra kun 3-4 kr. afhængig af mængde, frekvens og krav til hastighed.

Et magasin kan distribueres på mange forskellige måder. Bedst mulige pris kræver større planlægning for at leve op til mange krav og regler for de enkelte distributionsmåder. Fælles er, at udsendelsen skal have: Korrekt forsendelsesform – korrekt indlevering og korrekte adresser. Det hjælper MailMak med.

Flere distributører

Abonnement baggrundVi anvender Post Nord, Forbrugerkontakt og Bladkompagniet. MailMak sørger løbende for at optimere den billigst mulige kombination mellem distributørerne, ligesom andre forsendelsesformer f.eks. pakkepost aktiveres automatisk, når det er billigere til adresser, der skal modtage flere magasiner samtidigt, f.eks. biblioteker, institutioner eller virksomheder.

Vi kan skifte fra distributør til distributør på enkelt adresseniveau, f.eks. ved gentagne udeblevne forsendelser eller klager. Vi sørger automatisk for videreforsendelse af klager fra kunder til relevante distributører.

Post Nord

Magasinpost hos Post Nord indebærer flere forskellige ordninger og har mange regler og krav til indlevering for at opnå billigste pris. MailMak sørger for, at du opfylder alle krav, undgår overraskelser og får billigste pris. Vi fortæller også, hvad der skal til for at få det billigere.

Magasinerne skal have et ensartet, trykt indhold, som f.eks. kataloger, brochurer og blade. Hvert nummer af et magasin skal være på mindst 4 sider med tekstindhold og have samme udgiver og ID-nummer. Magasinerne skal være uden emballage, eller være i plastfolie. Magasinerne skal have en tydelig angivelse af titel på forsiden. Den enkelte titel skal være tildelt et fast femcifret ID-nummer, som skal fremgå af magasinerne.

Magasinerne må max. veje 1 kg. Skal måle min. 14 cm x 9 cm. Må max. måle 33 cm x 23 cm x 1½-2 cm. Minimum 4 x årligt med min. 1500 stk. pr. gang og min. 30.000 eks. om året med mulighed for mindre mod at betale op til minimum samt tillæg. Flere muligheder ved indleveringer på over 25.000 pr. gang.

Der skal være et fast antal årlige udsendelser fra samme afsender til principielt de samme modtagere. Almindelig til- og afgang bliver accepteret som udsving. Indholdet skal være papirbaseret. Der kan indlægges indstik af andet materiale end papir i. Magasinerne må ikke indeholde individuelle meddelelser, men kan deles op i segmenter.

Bare rolig – MailMak sørger for, at du opfylder alle krav, undgår overraskelser og får billigste pris. Vi fortæller også, hvad der skal til for at få det billigere.

Bladkompagniet

Bladkompagniet tilbyder i dag omdeling til langt de fleste adresser i Danmark. Omdelingen foregår sammen med avisomdelingen. Dette betyder, at magasinerne når ud til modtagerne i tidsrummet 01:30 – 06:30.

Der kan både købes adresseret distribution – dvs., at der er påtrykt navn og adresse på produktet eller listedistribution, som foregår sammen med de traditionelle morgenaviser, hvor der ikke er påtrykte adresser.

Prisen hos Bladkompagniet afhænger af kvaliteten af adresseregistret (se også MailMak adressecheck) , distributionstype, abonnementssammensætningen mellem by og land, udkomstdag, oplag, frekvens og vægt.

Lad PortoService rådgive dig om den meste optimale – og økonomiske omdeling for Dine forsendelser.