Vi rådgiver store og små virksomheder om marketingstrategi.

Skiftet fra traditionel massemarkedsføring til integreret individuel digital dialog samt øget fokus på økonomi og ROI stiller nye krav og giver nye muligheder for en moderne marketingafdeling. Vi rådgiver omkring marketingstrategien.

Kan flere varige konkurrencemæssige fordele skabes vha. marketing og udnyttelse af muligheder og virksomhedens styrker? Hvilke trusler og svagheder skal adresseres?

Hvordan udnyttes integreret dialogmarkedsføring i det samlede marketingmix og integreres optimalt med traditionelle kanaler og virksomhedens samt produkternes branding. ”Multi Platform Branding”

Vi hjælper med at få overblik over og tydeliggøre ROI eller rettere ROMI – Return on Marketing Investment.

Innovation

Vi hjælper med at skabe en systematisk kreativ produktudvikling i organisationen.

Vi sørger for nødvendig inspiration f.eks. trends og eksempler fra konkurrenter eller udland. Vi udfordrer jer. Vi ser på jeres virksomhed, produkter, kunder og deres behov i et bredere perspektiv.

Vi skaber innovation, idé- og produktudvikling ved at spørge medarbejdere og kunder i kreative workshops, gruppeinterviews eller enkeltinterviews.