Nyheder

30/9-2013:

Nye priser fra Post Danmark for 2014

Post Danmark har offentliggjort priserne der vil være gældende pr. 1. januar 2014. Der er få betydelige ændringer, en af de væsentligste er at Post Danmark igen sætter prisen op på breve, dog undtaget DM-breve hvor prisen falder.

 Magasinpost

Priserne er uændret fra 2013. Dog er der i forretningsbetingelserne specificeret at forsendelserne skal være til principielt samme modtagere, idet en variation på mere end +/- 50 % ikke kan godkendes. I 2013 skriver forretningsbetingelserne at forsendelserne skal være til principielt samme modtagere.

Endnu vides ikke hvordan dette vil blive fortolket og hvilke konsekvenser det vil få. Mere om dette følger snarest.

Adresseløs

Grundprisen på adresseløse forsendelser stiger lidt. Derudover kommer der lidt skærpede krav ved betaling af annulleringer. Som tidligere nævnt er tillægspriserne på Husstandsdirect og Adresseløs Plus dog faldet markant.

Breve

Det kommer til at koste 9 kr. at sende et frimærke frankeret A-brev op til 50 gram, mens et tilsvarende B-brev stiger med 50 øre til 6,50 kr. På erhvervsbrevene, C-brev, hæves priserne svarende til den almindelige pris- og lønudvikling.

Omdelingsperioden for B-breve, der tidligere var 3 hverdage, ændres til omdeling over 4 hverdage.

DM-breve

Priserne falder med ca. 8 %. Som noget nyt kan man i 2014 tilkøbe ”bestemte omdelingsdage”.

Bladkompagniets priser for 2014, forventes at være på plads i løbet af en måneds tid, umiddelbart herefter fremsendes nye beregninger.

27. juni 2013

Forlig om Postloven

Der er i nat indgået forlig om postloven.

I hovedtræk betyder det:
Privat post omdeles ikke mere om Mandagen – hvis man skal have det så hedder det er Mandagsbrev og koster kr 50,-

Da Magasinpost er et Brevprodukt – gælder det FORMEGENTLIG også Magasiner.

Virksomhedspost kommer så ikke om Lørdagen. 

B-post går fra 3 dage til 4 dage – det vil formegentlig også gælde Magasinpost. 

Man taler om avisers omdeling med forskellige priser, alt efter hvor du bor – det KAN og så komme på magasiner. Det ses bla ved at man nu beder om at magasinpost skal sorteres på en anden måde. (Deles op i 12 centre).

Resten er mere marginalt.

Der indgås en aftale med Post Danmark frem til slut 2015. Og her vil man se på aftalen igen med henblik på at ”fremme konkurrencen” Lige nu drejer det sig om at Post Danmark skal tjene nogle flere penge – læs nogen skal betale – så Post Danmark kan gå fra – 124 mio til + på 800 mio.

Det betyder ingen moms ændringer før tidligst 1-1-2016. Med mindre at EU griber ind.

Læs mere om forliget her.

Udenom Robinsonlisten

Højesteret har lige omstødt en Sø og Handelsres kendelse om Robinson list. 

Den siger at Robinson listen kun kan bruges på personer - ikke på adresser. I praksis betyder det at omslaget med rundt er FRITAGET for Robinson listen. Altså HUS skal ikke respekterer listen. Det er imod den normale opfattelse af listen og mod det der er en gængs opfattelse af listen i andre lande.

Forbrugerombudsmanden har svaret igen med at ville stramme "Nej tak til reklamer" - øhhh - det er en ordning der er opfundet af Post Danmark og administreres af Post Danmark - altså kan den ikke bruges af andre distributører.

Nyt om reklameafgiften

1. marts 2013

Regeringen har sendt svarskrift til EU-kommissionen, og de har nu to måneder til at svare igen.
Samtidig er der indløbet skarpe protester fra flere distributører af reklame omdeling. Disse protester er sendt til EU.
Samlet set så er det ikke sandsynligt at afgiften bliver sat i værk før efter 1-7-2013.

Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven).

 
15. februar 2013

Resumé fra Folketingets hjemmeside

Lovforslaget venter stadig endelig godkendelse i EU, før det vil træde i kraft.
Lovforslaget skal indføre en afgift pr. kg husstandsomdelte reklamer, hvilket skal medvirke til at reducere mængden af papiraffald. 

Afgiften skal udformes som en afgift pr. kg husstandsomdelte reklametryksager, og den skal differentieres, så tryksager med EU’s miljømærke, Blomsten, pålægges en lavere afgiftssats. Lovforslaget medfører således en afgift i 2013 på 2 kr./kg for Blomstmærkede reklamer og 3 kr./kg for ikkemærkede. Herefter skal afgiften for ikkemærkede reklamer stige til 4 kr./kg i 2014. 

Afgiften skal opkræves ved de distributører, som indgår aftaler med tredjemand om udbringning. Loven skal træde i kraft efter EU’s godkendelse, dog tidligst den 1. januar 2013. 

Lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. Vedtaget 57 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL) 49 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Med den nye afgift vil det blive endnu mere relevant at se på, hvor I får mest for pengene. Det hjælper Mailmak med. Med forskellige segmenteringsværktøjer, kan du udvælge de bedste områder til din målgruppe og produkt.

Husk også at give dine adresseløse kampagner længere liv med forskellige responsmuligheder. QR-koder, nyhedsbrevstilmelding mv., der alle kan modtages af Mailmaks CRM-system så du kan få rigtigt fat på den nye kunde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 
MailMak A/S | Fabriksvej 6, DK-9490 Pandrup - Danmark | Tlf.: +45 96 44 45 00 | info@mailmak.com